Wpisowe

Zachęcamy do zgłaszania się do Regat za pomocą niniejszej strony internetowej i zapłaty wpisowego przelewem na rachunek bankowy Klubu:

Getin Noble Bank SA  numer 35 1560 0013 2000 1701 5154 4400

Przy zgłoszeniach przez stronę internetową do dnia 09 września 2015 r. wpisowe za udział w Regatach wynosi 60,- zł za jacht oraz 20,- zł od każdej osoby na jachcie.

Przy zgłoszeniu w dniu Regat wpisowe wynosi 80,- zł oraz 20,- zł za każdą osobę na jachcie.

Wpisowe jest jednakowe dla wszystkich jednostek biorących udział w imprezie zarówno w Regatach jak i dla jednostek towarzyszących.

Opłacenie wpisowego uprawnia do udziału w Regatach oraz we wszystkich imprezach  towarzyszących Regatom, darmowych postojów w marinach oraz upominków.

Kryteria uczestnictwa

W regatach mogą brać udział jachty balastowe oraz balastowo-mieczowe przystosowane i wyposażone do żeglugi na akwenie regat z załogą zapewniającą bezpieczną żeglugę.
czytaj więcej...

Zgłoszenie jachtu

Zgłoszenie jachtu do regat Regaty YKP SZCZECIN CUP odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie, po włacie wpisowego i zakwalifikowaniu jachtu do określonej klasy jest on dodany do listy opublikowanej na stronie internetowej. 
zgłoś swój jacht