Kryteria uczestnictwa w regatach YKP SZCZECIN CUP

W regatach mogą brać udział jachty balastowe oraz balastowo-mieczowe przystosowane i wyposażone do żeglugi na akwenie regat z załogą zapewniającą bezpieczną żeglugę.

Jachty w klasie KWR muszą posiadać aktualne świadectwo pomiarowe i zostaną podzielone na następujące grupy:

  • Grupa KWR I – współczynnik poniżej 1.21
  • Grupa KWR II – współczynnik pomiędzy 1.21 a 1.32
  • Grupa KWR III – współczynnik powyżej 1.32

Jachty w klasie Otwartej podzielone są na dwie grupy do oraz powyżej 8 m LOA według oświadczenia skiperów.

Jachty w klasie Oldtimer – za oldtimery uważa się jednostki o kadłubach drewnianych lub stalowych (a więc nie z laminatu), które zbudowano przed rokiem 1970 oraz repliki jachtów spełniających ww. kryteria. Czasy jachtów zostaną skorygowane według formuły KLR, zgodnie z oświadczeniami skiperów.

Jachty w klasie Monotypowej – min. pięć jachtów jednego typu np. Carter 30.

Regaty w poszczególnych grupach odbędą się pod warunkiem, że zgłosi się do nich minimum 5 jachtów.

Jachty pod względem konstrukcji jak i wyposażenia powinny odpowiadać wymaganiom prawa i dobrej praktyki morskiej dopuszczającej jednostkę do żeglugi na akwenie Regat. Zaleca się, aby jachty posiadały ubezpieczenie OC. Odpowiedzialnym za spełnienie powyższego obowiązku jest skiper jachtu.

Kryteria uczestnictwa

W regatach mogą brać udział jachty balastowe oraz balastowo-mieczowe przystosowane i wyposażone do żeglugi na akwenie regat z załogą zapewniającą bezpieczną żeglugę.
czytaj więcej...

Zgłoszenie jachtu

Zgłoszenie jachtu do regat Regaty YKP SZCZECIN CUP odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie, po włacie wpisowego i zakwalifikowaniu jachtu do określonej klasy jest on dodany do listy opublikowanej na stronie internetowej. 
zgłoś swój jacht