Regulamin Regat YKP SZCZECIN CUP

Regulamin Regat YKP SZCZECIN CUP
 
1. Postanowienia ogólne

1.1
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016 (RRS) zawiadomieniem o regatach, instrukcją żeglugi i komunikatami Komisji Sędziowskiej.

1.2
Zgłoszenie do Regat stanowi jednocześnie oświadczenie, że łódź i załoga odpowiadają wymogom i przepisom związanym z żeglugą na akwenie Regat.

1.3
Organizator nie przejmuje odpowiedzialności za utratę życia lub własności w wyniku udziału w Regatach, jak również za szkody osobiste lub szkody materialne.

1.4
Wszelkie ogłoszenia Organizatorów lub Komisji Sędziowskiej będą podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń.

1.5
Zmiany i uzupełnienia będą podane do wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy oraz podczas odprawy sterników.

1.6
W trakcie zawodów jacht nie może wysyłać i otrzymywać żadnej pomocy drogą radiową lub telefoniczną.

2. Akwen regat, skrócenie trasy

2.1
Jezioro Dąbskie: patrz instrukcja żeglugi i mapa trasy

2.2
Skrócenie trasy: Flaga S na statku Komisji przy znaku trasy oznacza, że tu jest meta.

2.3
Przekroczenie mety odbywa się przez przepłynięcie pomiędzy Statkiem Komisji z flagą S, a znakiem trasy Regat.

3.  Grupy startowe, Starty, Odwołania startów

3.1
Starty odbywają się grupach: KWR, Oldtimer (KLR) i Otwartej, które będą oznaczone odpowiednimi flagami cyfr MKS, podanymi w instrukcji żeglugi, jak również na odprawie  sterników. Po klasie Otwartej startują jednostki Towarzyszące.

3.2
Procedura startowa odbędzie się zgodnie z przepisem 26 RRS

Przykład:
Godzina 11:00
Flaga grupowa w górę, sygnał dźwiękowy

Godzina 11:01
Faga P w górę, sygnał dźwiękowy

Godzina 11:04
Flaga P w dół, sygnał dźwiękowy

Godzina 11:05
Start, flaga grupy w dół, sygnał dźwiękowy

3.3
Prawo do startu posiadają tylko zarejestrowane łodzie, które opłaciły wpisowe i w czasie pomiędzy sygnałem przygotowawczym, a sygnałem do startu w swojej grupie podpłynęły do linii startowej.

3.4
Pobliże linii startowej zostanie odgraniczone odległością 250 m od punktów linii startowej.
 
3.5
Jacht jest uprawniony do startu tylko 5 minut po sygnale startowym w swojej grupie. Dotyczy to także korekty startu przedwczesnego.

3.6
Linia startowa będzie wyznaczona masztem statku komisji i boją startową.

3.7
Po sygnale przygotowawczym w pobliżu linii startowej mogą znajdować się jedynie jachty z grupy startującej oraz jachty uprawnione do startu w konkurencji poprzedzającej dany start. Pobliże linii startowej zostanie wyznaczone odległością 250 m od wszystkich punktów linii startowej.

3.8
Odwołanie startu odbywa się wg zasady 29 RRS

Odwołanie pojedyncze - Flaga X
Odwołanie generalne - Flaga zastępcza Nr1,  zostanie zdjęta 3 minuty po sygnale odwołania.

Ponowny start będzie mieć miejsce po ostatnim starcie planowym.

4. Protesty, kary zastępcze

4.1
Łódź, która wykonała rundę karną zgodnie z przepisem 44 lub 31 RRS musi zgłosić ten fakt Komisji Sędziowskiej. Kary nie zgłoszone uważa się za nie odbyte.

4.2
Protestujący, po przekroczeniu mety musi przy statku komisji upewnić się, że Komisja Sędziowska przyjęło do wiadomości doniesienie o proteście.

4.3
Wszelkie protesty muszą być dostarczone pisemnie 60 minut po zawodach.

4.4
Miejsce i czas pertraktacji związanych z protestem zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń

4.5
Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek sprawdzić na tablicy ogłoszeń, czy mają zgłosić się do pertraktacji związanych z protestem lub stawić się do postępowania rozstrzygającego.

4.6
Wszystkie jachty, które godzinę po przekroczeniu linii mety przez drugi jacht swojej klasy nie dotarły do mety, uznaje się za takie, które zrezygnowały z zawodów.

Kryteria uczestnictwa

W regatach mogą brać udział jachty balastowe oraz balastowo-mieczowe przystosowane i wyposażone do żeglugi na akwenie regat z załogą zapewniającą bezpieczną żeglugę.
czytaj więcej...

Zgłoszenie jachtu

Zgłoszenie jachtu do regat Regaty YKP SZCZECIN CUP odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie, po włacie wpisowego i zakwalifikowaniu jachtu do określonej klasy jest on dodany do listy opublikowanej na stronie internetowej. 
zgłoś swój jacht